Motor bérlés biztonságosan adatkezelés

 

A MOTOR-ON.hu elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik a honlapot, motor bérlés szolgáltatást vesznek igénybe.

A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a MOTOR-ON.hu üzenetküldőt és a foglalási naptárt használók, a hírlevél feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói, és a szolgáltatás igénybe vevői is. Ezen lap leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel a látogatót illetően. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra.

 

Minden személyes adatokkal végzett művelet a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény);
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET teljes szövege itt olvasható: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege

 

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

 • a szolgáltatást igénybevevő azonosítása, kapcsolattartás;
 • a szolgáltatást igénybevevő részére a szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
 • a szolgáltatást igénybevevő által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
 • közösségi szolgáltatások (fórum, blogok) esetén szolgáltatást igénybevevők egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
 • szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 • a szolgáltatást igénybevevő jogainak védelme;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

 

A https://www.motor-on.hu weboldal és a szolgáltatás kapcsán a részletes Adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatod, motor bérlés biztonságosan adatkezelés.

 

Az Általános Szerződéses Feltételeket (ÁSZF) a linken megtalálod..