A MOTOR-ON.hu elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik a honlapot, motor bérlés szolgáltatást vesznek igénybe. Ez a motor bérlés biztonságosan adatkezelés.

A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a MOTOR-ON.hu üzenetküldőt és a foglalási naptárt használók, a hírlevél feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói, és a szolgáltatás igénybe vevői is. Ezen lap leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel a látogatót illetően. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra.


Minden személyes adatokkal végzett művelet a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi.

Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény);

– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény);

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET teljes szövege itt olvasható:  https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege


Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

– a szolgáltatást igénybevevő azonosítása és a kapcsolattartás;

– a szolgáltatást igénybevevő részére a szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése és a kényelmi funkciók igénybevétele;

– egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

– statisztikák és elemzések készítése;

– közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.) a szolgáltatást igénybevevő által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;

– közösségi szolgáltatások (pl. fórum, blog) esetén szolgáltatást igénybevevők egymás általi azonosításának biztosítása, így egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;

– szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, illetve tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, és a számviteli kötelezettségek teljesítése;

– az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

– a szolgáltatást igénybevevő jogainak védelme;

– az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

A https://www.motor-on.hu weboldal és a szolgáltatás kapcsán a részletes  Adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatod, ez a motor bérlés biztonságosan adatkezelés.

 

Az  Általános Szerződéses Feltételeket (ÁSZF) ezen a linken megtalálod.